obrazek

Z życia szkoły
ODBLASKOWA SZKOŁA 2021

obrazek

Działania podjęte w ramach Małopolskiego Konkursu
„Odblaskowa Szkoła” – XI Edycja – 2021 rok

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań ujętych w regulaminie konkursu. W miesiącach wrzesień – październik podjęliśmy wiele działań wpływających na bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły.

1. Organizacja spotkań z przedstawicielem Policji – Wydziału Ruchu Drogowego. Zajęcia przeprowadzono dnia 08.09.21r. w klasach: 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b i 3c oraz dnia 10.09.21r. w klasach: 1b, 4a i 4b.

2. Dnia 04.10.21r. zaproszono na zajęcia z uczniami trzech klas pierwszych przedstawicieli Straży Miejskiej w Krakowie.

3. Dla podniesienia bezpieczeństwa przed sezonem jesienno – zimowym dnia 22.09.21r. rozdano uczniom klas: 1a, 1b, 1c odblaski w liczbie 72 sztuki.

4. Dnia 29.09.21r. odbyła się także akcja wręczenia klasom kamizelek odblaskowych, które wykorzystywane są w czasie wyjść i wycieczek. Kamizelki otrzymały klasy: 1b, 2a, 2c, 3b w liczbie 86 sztuk.

5. Odbyły się konkursy dla uczniów klas 1 – 3:

dnia 23.09.21r. konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze” dla klas 1 – wystawy prac;

dnia 06.10.21r. test „Wzorowego pieszego” dla klas 2 i dnia 07.10.21r. „Test wiedzy o ruchu drogowym” dla klas 3. Łącznie nagrodzono 27 osób. Fundusze na nagrody przekazała Szkolna Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

6. Klasy 4a i 4b dnia 06.10.21r. w ramach przedmiotu – technika wykonały projekty znaków drogowych – wystawa prac.

7. Nasza szkoła w październiku rozpoczęła Ogólnopolski Projekt „Stars – rowerem do szkoły” organizowany przez Miasto Kraków. Celem działań jest popularyzacja dojazdów rowerem do szkoły.

8. Kolejnym działaniem są egzaminy na kartę rowerową. Odbywają się każdego roku w miesiącach maj/czerwiec.

9. Dyrekcja naszej szkoły zatrudnia na etatach dwie osoby przeprowadzające uczniów na ul. Judyma oraz na ul. Zakopiańskiej. Praca tych osób niewątpliwie wpływa na podniesienie bezpieczeństwa w trakcie drogi do i ze szkoły.

W tym zestawieniu różnych akcji widać, jak wielopłaszczyznowo działamy w celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów na drodze.

Koordynator konkursu „Odblaskowa Szkoła”
Jolanta Zawłodzka
obrazek

obrazek


DZIEŃ NAUCZYCIELA

obrazek

Dzień Nauczyciela

W czwartek 14 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Nauczyciele podziwiali występ przygotowany przez klasę 7D pod opieką pana Roberta Kaczmarczyka oraz chór szkolny pod kierunkiem pana Piotra Węglarza. Natomiast uczniowie klas starszych pod kierunkiem pani Beaty Stachury przygotowali wystawę portretów swoich nauczycieli.
obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


JESIENNA SPARTAKIADA

obrazek

Jesienna Spartakiada

W dniach od 27 września do 1 października w naszej szkole odbywała się Jesienna Spartakiada, w której uczestniczyli uczniowie klas 5-8, którzy rywalizowali między sobą w różnych dyscyplinach sportowych.
obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

obrazek

Rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 01.09.2021 rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli naukę akademią podczas krórej odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na Ucznia.

Uczniowie klas pierwszych zostali powitani przez Dyrekcję szkoły i samorząd klas starszych. Wysłuchali opowieści pani Jolanty Hakiel o patronie szkoły i zostali przyjęci w grono Uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klas starszych spotkali się ze swoimi Wychowawcami w salach lekcyjnych.
obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


Valid HTML 4.01 Transitional