obrazek

O szkoleSzkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie znajduje się przy ulicy Doktora Judyma 10 (główny budynek) oraz przy Armii Kraków 76 (druga lokalizacja). Do naszej Szkoły uczęszczają dzieci z osiedla Kliny, z miejsc z nim sąsiadujących oraz z osiedla Jugowice.

Jesteśmy nowoczesną placówką, w której wiedzę zdobywa kilkuset uczniów. W naszej szkole zatrudnionych jest kilkudziesięciu nauczycieli (większość to pedagodzy z najwyższym stopniem awansu zawodowego).

Uczniowie pobierają naukę w pracowniach przedmiotowych: informatycznej, fizyczno-chemicznej, historycznej, biologicznej, geograficznej, muzycznej i językowej (od pierwszej klasy język angielski, w starszych klasach hiszpański i niemiecki).

Zajęcia sportowe odbywają się na dwóch salach gimnastycznych (ul. Judyma) i jednej przy Armii Kraków. Dzieci mogą korzystać z sali do gimnastyki korekcyjnej, boisk do siatkówki i koszykówki, trawiastego boiska, bieżni, skoczni itp. Uczniowie młodsi chętnie bawią się na nowoczesnych placach zabaw.

Nasza Szkoła oferuje uczniom pomoc wykwalifikowanych pedagogów, psychologów i logopedów. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej (w obu lokalizacjach) oraz kilku świetlic.

Pełnowartościowe posiłki oferuje szkolna stołówka. Na terenie placówki działają zastępy zuchowe i harcerskie.

Valid HTML 4.01 Transitional